gototopgototop
ป้ายโฆษณา
Thai (ภาษาไทย)
ข่าวทั้งหมด มมร.วิทยาเขตอีสาน
ค้นหา     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
2301 เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปี 2555 : คุณสมบัตินักศึกษาโควต้า
2302 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทัศนศึกษาดูงานประเทศเวียดนาม ตอนที่ 3
2303 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทัศนศึกษาดูงานประเทศเวียดนาม ตอนที่ 2
2304 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทัศนศึกษาดูงานประเทศเวียดนาม ตอนที่ 1
2305 พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา
2306 มมร.อส.ร่วมทำบุญอายุวัฒนมงคลคล้ายวันเกิดครบ 66 ปี พระธรรมดิลก
2307 พระสังฆาธิการระดับภาค ตรวจเยียม มมร.อส
2308 รวมตารางสอน 2/2554
2309 ข่าว เปิดรับสมัครพระธรรมฑูต ไปต่างประเทศ
2310 ขอเชิญร่วมงาน วันก่อตั้ง มมร.วิทยาเขตอีสาน
2311 อบรมพัฒนาเว็บไซต์ กรมที่ดินจังหวัดขอนแก่น วันที่สอง
2312 มมร.อส. ช่วยน้ำท่วม มหามกุฏฯ ศาลา
2313 ประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตร ประจำเดือน พฤศจิกายน
2314 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมใจ "84 พรรษา 84,000 พระธรรมขันธ์ เฉลิมหล้าจอมราชนย์ ตามรอยธรรมองค์ภูมินทร์"
2315 จัดซุ้มเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
2316 กองกิจการนักศึกษา ประชุมนักศึกษาเตรียมงาน เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
2317 อบรมการพัฒนาเว็บไซต์สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น
2318 มมร.วิทยาเขตอีสานและนักศึกษาบัณฑิตศึกษา เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม
2319 อบจ.ขอนแก่น มอบรองเท้าบูทยางช่วยเหลือภัยน้ำท่วม มมร จังหวัดนครปฐม
2320 สืบสานวัฒนธรรมไทยวันลอยกระทง ประจำปี 2554
2321 งานกฐินพระราชทาน ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
2322 โครงการพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
2323 ดร.สุชาติ เมืองแก้ว กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัย มมร พบประพูดคุยกับนักศึกษา มมร.วิทยาเขตอีสาน
2324 จุลินทรีย์บอล
2325 คณาจารย์ประจำหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษ สัมมนา
2326 สัมมนากิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2/2554
2327 คณาจารย์ ฝ่ายจัดการศึกษาจัดสวนหย่อม 2/2554
2328 เข้าร่วมการประชุมในเทศกาลงานไหม ประเพณีผูกเสี่ยว ประจำปี 2554 ที่ สพป ขอนก่อน เขต 1
2329 ร่วมการประชุมในเทศกาลงานไหม ประเพณีผูกเสี่ยว ประจำปี 2554
2330 งานทำบุญคล้ายวันเกิด ท่านสุชาติ โคตรทุม ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
2331 โครงการสัมมนากิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคพิเศษ และระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2554
2332 การสอนภาษาอังกฤษปี 3 ทำดี มอบสิ่งของให้กับน้องๆคนพิการคนตาบอดขอนแก่น
2333 นักศึกษาคณะศึกษาค่ายฝึกประสบการณ์ ที่ บ้านห้วยกะโปะ อำเภอน้ำหนาว เพชรบูรณ์
2334 บรรยากาศ การเรียนการสอนวันแรก 2/2554
2335 สถานการณ์น้ำท่วม มมร. ตอนที่ 4
2336 ประชุมประเดือน มมร.วิทยาเขตอีสาน 31 ต.ค.54
2337 ตารางเรียน 2/2554 ภาคปกติ
2338 งานกฐินวัดป่าแสงอรุณ และ งานกฐินศูนย์ปฏิบัติธรรมใบบุญ
2339 ปฐมนิเทศภาคเรียนที่ 2/2554
2340 มมร.อส.บริจาคช่วยน้ำท่วม อำเภอชนบท
2341 ปิดอบรมโครงการอบรมภาษาอังกฤษ นักศึกษา มมร ปี 2554
2342 ประมวลภาพพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานวัดศรีจันทร์
2343 พิธีมอบเสื้ออาสาช่วยเหลือผู้ประสบภัยภิบัติ
2344 พิธีมอบเสื้ออาสาช่วยเหลือผู้ประสบภัยภิบัติ
2345 พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ รองอธิการบดี มมร.วิทยาเขตอีสาน สำรวจบริเวณสร้างอาคารเรียนโรงเรียนสาธิต มมร จังหวัดเลย
2346 นักศึกษา มมร.วิทยาเขตอีสาน และวิทยาเขต ม.ว.ก. ร่วมกันอบรมสามเณร ช่วงปิดภาคเรียน
2347 แถลงข่าว ประกาศเรื่องการเลื่อนพิธีซ้อมรับประทานปริญญาบัตร
2348 ดร.สุชาติ เมืองแก้ว กรรมการสภามหาวิทยาลัย มมร เยี่ยมวิทยาเขตอีสาน
2349 อาจารย์และนักศึกษา มมร.อส.ออกเดินทางสู่ห้วยกระโป๊ะ
2350 ทำความสะอาด วัดศรีจันทร์
2351 นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ออกฝึกประสบการณ์ จ. เพชรบูรณ์
2352 มมร.อส. ช่วยเหลือน้ำท่วม ต.พระลับ
2353 บรรยากาศการเรียนวิชาไทยศึกษา
2354 พระมหาสมัย ผาสุโก รับถวายสิ่งของจาก พันตำรวจเอกคัชชา ธาตุศาสตร์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธร จังหวัดขอนแก่น
2355 การทำบุญวิถีพุทธ
2356 มมร.อส ช่วยผู้ประสบอุทกภัย บ้านดงพอง
2357 รองอธิการบดี เยี่ยม โครงการอบรมภาษาอังกฤษนักศึกษา มมร.วิทยาเขตอีสาน
2358 น.ศ.ปริญญาโท สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง รุ่่น5 ร่วมทอดกฐิน
2359 ภาระกิจช่วยน้ำท่วมบ้านหนองสิม
2360 อธิการบดีตรวจเยี่ยมศูนย์การศึกษาหนองบัวลำภู
2361 ตรวจเยี่ยมศูนย์ปฏิบัติธรรมใบบุญ
2362 โครงการภาษาอังกฤษระหว่างปิดภาคเรียน
2363 สอบธรรมสนามหลวงวัดศรีจันทร์
2364 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน จิตอาสาช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
2365 ตรวจรับรถตู้
2366 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผล ประจำปี 2554
2367 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผล ประจำปี 2554
2368 ประชุมการต่อสัญญาจ้างและรับสมัครครูพระฯ
2369 รัฐศาสตร์อาสาร่วมพัฒนา ใบบุญ และรับน้องคณะ
2370 ประชุมเตรียมงานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน วัดศรีจันทร์
2371 ประวัติโดยสังเขป..พระเทพปริยัติวิมล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
2372 การประชุมเตรียมทำการต่อสัญญาจ้างและทำการรับสมัครครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนประจำปีงบประมาณ 2555
2373 โครงการสรภัญญะ ประจำปี 2554
2374 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะศึกษาศาสตร์ มมร
2375 สัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะศึกษาศาสตร์ มมร
2376 มมร.อส.ต้อนรับ มมร ส่วนกลางและ มปถ.
2377 ทุนการศึกษา ประจำปี 2554
2378 จิตอาสา นักศึกษา มมร.อส. เพื่อมหาวิทยาลัย
2379 จัดการประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา สพม.๒๕ ขก.
2380 โครงการประชุมพระสังฆาธิการระดับภาค
2381 พระเทพปริยัติวิมล อธิการบดี ทำพิธีเปิดการสอบนักศึกษา มมร.วิทยาเขตอีสาน
2382 ร่วมรับฟังบรรยายพิเศษ เรื่องเยาวชนกับการใช้ชีวิตหลังสมัยใหม่ตามแนวพุทธธรรม
2383 อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณาจารย์ เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม มาติกา-บังสุกุล ร่วมกับเจ้าภาพอีก ๒๐ คณะ
2384 โครงการอบรมพระสังฆาธิการ (พระผู้นำชุมชน) และอุดหนุนพระธรรมทูตจังหวัดขอนแก่น (ธ)
2385 โครงการผลิตสื่อ มมร.อส. 2554
2386 อบรมครูพระสอนศีลธรรม
2387 งานกีฬาสี 2554
2388 ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว นายตรีเพชร ศรีกระภา
2389 ปฏิบัติธรรมใน รายวิชาการฝึกกรรมฐานแบบง่ายๆ
2390 วันพระอาชีวะฟังธรรม
2391 การจัดสิ่งแวดล้อมสำหรับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้เป็นที่ยอมรับ แบบไหน? อย่างไร
2392 ปฏิบัติธรรมประจำปี ภาคปกติ
2393 รองอธฺการบดีฝ่ายบริหาร ร่วมประชุมประจำเดือน
2394 การสัมมนามหามกุฏวิชาการ (วันที่สอง)
2395 เปิดโครงการสัมมนามหามกุฏวิชาการ ประจำปี 2554 เจ้าหน้าที่
2396 วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2555 โครงการสัมมนามหามกุฏวิชาการ (วันที่สอง)
2397 โครงการสัมมนามหามกุฏวิชาการ
2398 โครงการพัฒนาครูสอนวิชาทางพระพุทธศาสนาตามแนวปฏิรูปการศึกษา
2399 ตรวจสอบชิ้นงาน การออกแบบ 3D อาคารหลังใหม่
2400 โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักเผยแผ่
 
เริ่มแรกย้อนกลับ2122232425ถัดไปสุดท้าย
หน้า 24 จาก 25

Share on facebook (แชร์ข่าวนี้ ผ่าน Facebook)

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

สำนักฝึกฯ มมร.อส.

สวดมนต์หมู่และตอบปัญหา

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา
  เอกสารดาวน์โหลด
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (รับตรง)
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ สามเณรบวชเรียน
  ใบคำร้องขอพักการเรียน
  ใบคำร้อง 
  ใบลา
 Workload
 Wallpaper MBUISC