gototopgototop
ป้ายโฆษณา
Thai (ภาษาไทย)
ข่าวทั้งหมด มมร.วิทยาเขตอีสาน
ค้นหา     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
2301 ข่าว เปิดรับสมัครพระธรรมฑูต ไปต่างประเทศ
2302 ขอเชิญร่วมงาน วันก่อตั้ง มมร.วิทยาเขตอีสาน
2303 อบรมพัฒนาเว็บไซต์ กรมที่ดินจังหวัดขอนแก่น วันที่สอง
2304 มมร.อส. ช่วยน้ำท่วม มหามกุฏฯ ศาลา
2305 ประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตร ประจำเดือน พฤศจิกายน
2306 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมใจ "84 พรรษา 84,000 พระธรรมขันธ์ เฉลิมหล้าจอมราชนย์ ตามรอยธรรมองค์ภูมินทร์"
2307 จัดซุ้มเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
2308 กองกิจการนักศึกษา ประชุมนักศึกษาเตรียมงาน เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
2309 อบรมการพัฒนาเว็บไซต์สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น
2310 มมร.วิทยาเขตอีสานและนักศึกษาบัณฑิตศึกษา เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม
2311 อบจ.ขอนแก่น มอบรองเท้าบูทยางช่วยเหลือภัยน้ำท่วม มมร จังหวัดนครปฐม
2312 สืบสานวัฒนธรรมไทยวันลอยกระทง ประจำปี 2554
2313 งานกฐินพระราชทาน ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
2314 โครงการพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
2315 ดร.สุชาติ เมืองแก้ว กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัย มมร พบประพูดคุยกับนักศึกษา มมร.วิทยาเขตอีสาน
2316 จุลินทรีย์บอล
2317 คณาจารย์ประจำหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษ สัมมนา
2318 สัมมนากิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2/2554
2319 คณาจารย์ ฝ่ายจัดการศึกษาจัดสวนหย่อม 2/2554
2320 เข้าร่วมการประชุมในเทศกาลงานไหม ประเพณีผูกเสี่ยว ประจำปี 2554 ที่ สพป ขอนก่อน เขต 1
2321 ร่วมการประชุมในเทศกาลงานไหม ประเพณีผูกเสี่ยว ประจำปี 2554
2322 งานทำบุญคล้ายวันเกิด ท่านสุชาติ โคตรทุม ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
2323 โครงการสัมมนากิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคพิเศษ และระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2554
2324 การสอนภาษาอังกฤษปี 3 ทำดี มอบสิ่งของให้กับน้องๆคนพิการคนตาบอดขอนแก่น
2325 นักศึกษาคณะศึกษาค่ายฝึกประสบการณ์ ที่ บ้านห้วยกะโปะ อำเภอน้ำหนาว เพชรบูรณ์
2326 บรรยากาศ การเรียนการสอนวันแรก 2/2554
2327 สถานการณ์น้ำท่วม มมร. ตอนที่ 4
2328 ประชุมประเดือน มมร.วิทยาเขตอีสาน 31 ต.ค.54
2329 ตารางเรียน 2/2554 ภาคปกติ
2330 งานกฐินวัดป่าแสงอรุณ และ งานกฐินศูนย์ปฏิบัติธรรมใบบุญ
2331 ปฐมนิเทศภาคเรียนที่ 2/2554
2332 มมร.อส.บริจาคช่วยน้ำท่วม อำเภอชนบท
2333 ปิดอบรมโครงการอบรมภาษาอังกฤษ นักศึกษา มมร ปี 2554
2334 ประมวลภาพพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานวัดศรีจันทร์
2335 พิธีมอบเสื้ออาสาช่วยเหลือผู้ประสบภัยภิบัติ
2336 พิธีมอบเสื้ออาสาช่วยเหลือผู้ประสบภัยภิบัติ
2337 พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ รองอธิการบดี มมร.วิทยาเขตอีสาน สำรวจบริเวณสร้างอาคารเรียนโรงเรียนสาธิต มมร จังหวัดเลย
2338 นักศึกษา มมร.วิทยาเขตอีสาน และวิทยาเขต ม.ว.ก. ร่วมกันอบรมสามเณร ช่วงปิดภาคเรียน
2339 แถลงข่าว ประกาศเรื่องการเลื่อนพิธีซ้อมรับประทานปริญญาบัตร
2340 ดร.สุชาติ เมืองแก้ว กรรมการสภามหาวิทยาลัย มมร เยี่ยมวิทยาเขตอีสาน
2341 อาจารย์และนักศึกษา มมร.อส.ออกเดินทางสู่ห้วยกระโป๊ะ
2342 ทำความสะอาด วัดศรีจันทร์
2343 นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ออกฝึกประสบการณ์ จ. เพชรบูรณ์
2344 มมร.อส. ช่วยเหลือน้ำท่วม ต.พระลับ
2345 บรรยากาศการเรียนวิชาไทยศึกษา
2346 พระมหาสมัย ผาสุโก รับถวายสิ่งของจาก พันตำรวจเอกคัชชา ธาตุศาสตร์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธร จังหวัดขอนแก่น
2347 การทำบุญวิถีพุทธ
2348 มมร.อส ช่วยผู้ประสบอุทกภัย บ้านดงพอง
2349 รองอธิการบดี เยี่ยม โครงการอบรมภาษาอังกฤษนักศึกษา มมร.วิทยาเขตอีสาน
2350 น.ศ.ปริญญาโท สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง รุ่่น5 ร่วมทอดกฐิน
2351 ภาระกิจช่วยน้ำท่วมบ้านหนองสิม
2352 อธิการบดีตรวจเยี่ยมศูนย์การศึกษาหนองบัวลำภู
2353 ตรวจเยี่ยมศูนย์ปฏิบัติธรรมใบบุญ
2354 โครงการภาษาอังกฤษระหว่างปิดภาคเรียน
2355 สอบธรรมสนามหลวงวัดศรีจันทร์
2356 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน จิตอาสาช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
2357 ตรวจรับรถตู้
2358 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผล ประจำปี 2554
2359 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผล ประจำปี 2554
2360 ประชุมการต่อสัญญาจ้างและรับสมัครครูพระฯ
2361 รัฐศาสตร์อาสาร่วมพัฒนา ใบบุญ และรับน้องคณะ
2362 ประชุมเตรียมงานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน วัดศรีจันทร์
2363 ประวัติโดยสังเขป..พระเทพปริยัติวิมล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
2364 การประชุมเตรียมทำการต่อสัญญาจ้างและทำการรับสมัครครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนประจำปีงบประมาณ 2555
2365 โครงการสรภัญญะ ประจำปี 2554
2366 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะศึกษาศาสตร์ มมร
2367 สัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะศึกษาศาสตร์ มมร
2368 มมร.อส.ต้อนรับ มมร ส่วนกลางและ มปถ.
2369 ทุนการศึกษา ประจำปี 2554
2370 จิตอาสา นักศึกษา มมร.อส. เพื่อมหาวิทยาลัย
2371 จัดการประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา สพม.๒๕ ขก.
2372 โครงการประชุมพระสังฆาธิการระดับภาค
2373 พระเทพปริยัติวิมล อธิการบดี ทำพิธีเปิดการสอบนักศึกษา มมร.วิทยาเขตอีสาน
2374 ร่วมรับฟังบรรยายพิเศษ เรื่องเยาวชนกับการใช้ชีวิตหลังสมัยใหม่ตามแนวพุทธธรรม
2375 อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณาจารย์ เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม มาติกา-บังสุกุล ร่วมกับเจ้าภาพอีก ๒๐ คณะ
2376 โครงการอบรมพระสังฆาธิการ (พระผู้นำชุมชน) และอุดหนุนพระธรรมทูตจังหวัดขอนแก่น (ธ)
2377 โครงการผลิตสื่อ มมร.อส. 2554
2378 อบรมครูพระสอนศีลธรรม
2379 งานกีฬาสี 2554
2380 ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว นายตรีเพชร ศรีกระภา
2381 ปฏิบัติธรรมใน รายวิชาการฝึกกรรมฐานแบบง่ายๆ
2382 วันพระอาชีวะฟังธรรม
2383 การจัดสิ่งแวดล้อมสำหรับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้เป็นที่ยอมรับ แบบไหน? อย่างไร
2384 ปฏิบัติธรรมประจำปี ภาคปกติ
2385 รองอธฺการบดีฝ่ายบริหาร ร่วมประชุมประจำเดือน
2386 การสัมมนามหามกุฏวิชาการ (วันที่สอง)
2387 เปิดโครงการสัมมนามหามกุฏวิชาการ ประจำปี 2554 เจ้าหน้าที่
2388 วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2555 โครงการสัมมนามหามกุฏวิชาการ (วันที่สอง)
2389 โครงการสัมมนามหามกุฏวิชาการ
2390 โครงการพัฒนาครูสอนวิชาทางพระพุทธศาสนาตามแนวปฏิรูปการศึกษา
2391 ตรวจสอบชิ้นงาน การออกแบบ 3D อาคารหลังใหม่
2392 โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักเผยแผ่
2393 บรรยาย สิทธิมนุษยชนและการได้รับสัญชาติ
2394 การนิเทศครูพระสอนศีลธรรม ครั้งที่ 2
2395 พิธีถวายสักการะ อธิการบดี
2396 กำหนดการสัมมนามหามกุฏวิชาการ
2397 พิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
2398 มอบทุนการศึกษาให้เพื่อทำบุญเนื่องในวันแม่แห่งชาติ
 
เริ่มแรกย้อนกลับ21222324ถัดไปสุดท้าย
หน้า 24 จาก 24

Share on facebook (แชร์ข่าวนี้ ผ่าน Facebook)

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

สำนักฝึกฯ มมร.อส.

สวดมนต์หมู่และตอบปัญหา

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา
  เอกสารดาวน์โหลด
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (รับตรง)
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ สามเณรบวชเรียน
  ใบคำร้องขอพักการเรียน
  ใบคำร้อง 
  ใบลา
 Workload
 Wallpaper MBUISC