gototopgototop
ถวายสักการะ พระครูธรรมสารพินิจ ที่ปรึกษา เจ้าคณะอำเภอ เมืองขอนแก่น วัดบ้านโนนชัย จังหวัดขอนแก่น พิมพ์
มมร.วิทยาเขตอีสาน นำโดย พระครูสุธีจริยวัฒน์ ผศ,ดร.รองอธิการบดี นำผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่เข้าถวายสักการะ พระครูธรรมสารพินิจ(หลวงปู่พรหม)ที่ปรึกษา เจ้าคณะอำเภอเมืองขอนแก่นวัดบ้านโนนชัย จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นผู้มีอุปการะคุณกับมหาวิทยาลัยตั้งแต่การก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน และทางมหาวิทยาลัยกำลังสร้างอาคารรับรองพระเถระในมหาวิทยาลัย โดยใช้ทินนามของหลวงปู่ เพื่อเชิดชูเกียรติและถวายบุญแด่หลวงปู่ ท่านใดมีจิตอันเป็นกุศลร่วมสร้าง บริจาคตามกำลังศรัทธาได้ที่ เลขบัญชี กรุงไทย 679-2-91466-5 ชื่อพระมหาวิศักดิ์ เชยชมศร,พระทวี ข่ายมณี,นายเอกชาตรี สุขเสน ขออนุโมทนา..