gototopgototop
งานครบรอบ 30ปีวันก่อตั้ง มมร.อส. พิมพ์
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน จัดทำบุญครบรอบวันก่อตั้ง วิทยาเขตอีสาน 30ปี ในวันเสาร์ที่19 ธันวาคม 2563 ภายในงานมีพระธรรมดิลก ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค9 ธรรมยุต วัดป่าแสงอรุณ และเป็นที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัย และท่านเป็นอดีตรองอธิการบดีวิทยาเขตอีสาน เป็นประธานในพิธี โดยมีพระเทพพุทธิมุนี เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น พระครูสุธีจริยวัฒน์ ผศ,ดร. รองอธิการบดี และคณะผู้บริหารถวายการตอนรับ ภายในงานมีการแสดงธรรมโดยพระธรรมดิลก พร้อมเล่าความเป็นมาของวิทยาเขตอีสาน  มีการทำบุญตักฐาตรในช่วงเช้า ถวายรูปเหมือนหลวงปู่มั่น ภูริทัตโด และถวายผ้าป่าเพื่อสมทบทุนสร้างศาลารับรอง(อาคารพระครูธรรมศานพินิจ) จากศิษย์เก่า และศิษย์ปัจุบัน และมีกิจกรรมโรงทานตลอดทั้งวัน และในวันเดียวกันยังมีการสอบสัมภาษณ์ นักเรียนที่สมัครเรียนในรอบโควต้าเรียนดี และโควต้าศิลปวัฒนธรรมของ มมร.อส.ด้วย