gototopgototop
รับสมัครนักศึกษา ประจำปี 2564 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส พิมพ์
 
 
 
รับสมัครนักศึกษา ประจำปี 2564 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส
 

 

 

 

กำลังเปิดรับสมัคร ภาคปกติ รอบที่ 2, ภาคพิเศษ และ ป.โท - ป.เอก

 
 

 * รอบโควตาปิดรับสมัครแล้ว
    กำลังเปิดรับสมัคร  
        
 1.ประกาศรับสมัครภาคปกติ โควตา
    1 ประกาศรับสมัครภาคปกติ (รอบที่ 3)
  
 2.คลิกเพื่อสมัครออนไลน์    2.คลิกเพื่อสมัครออนไลน์ (รอบที่ 3)  
 3.รายชื่อผู้สมัคร    3.รายชื่อผู้สมัคร (รอบที่ 3)  
 4.ประกาศรายชื่อผู้สมัค    4.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ รอบที่ 2  
 5.ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน รอบที่ 1  alt    5.ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน รอบที่ 2 alt  
  ***รอบโควตา ปิดรับสมัครแล้ว    
  
     
  
        
        
  กำลังเปิดรับสมัคร    คลิกป้ายเพื่อสมัคร ป.โท-ป.เอก   
        
 1.ประกาศรับสมัครภาคพิเศษ
    1.ประกาศรับสมัคร ป.โท - ป.เอก   
 2.คลิกเพื่อสมัครออนไลน์    2.คลิกเพื่อสมัครออนไลน์  
 3.รายชื่อผู้สมัคร    3.รายชื่อผู้สมัคร  
 4.ประกาศรายชื่อผู้สมัคร      
 5.ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน       
 

 
 
ยอดรวมผู้สมัคร
 
 
 
 
 

 

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน รอบโควตาและรอบสอบคัดเลือกรอบที่ 2 (รอบที่2 เสร็จสิ้น)

VVVV
VV
 

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน รอบโควตาและรอบสอบคัดเลือกรอบที่ 1 (รอบที่1 เสร็จสิ้น)

VVVV
VV
V