ติดต่อคณะสังคมศาสตร์
Address:
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Fax: 043-242386

 


คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
บ.โนนชัย  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.ขอนแก่น  40000


Designed by Business wordpress themes and freepoker. ipage coupon