Company Joomla Templates
Banner

Wrapper

Feed Display

No Feed URL specified.

เว็บลิงค์

moe

krsp

gbk

chpk1

ttv

otbec

sms

 

515

{besps}besps_buttons{/besps}

{besps_l}besps_buttons{besps_l}

Facebook Qsocialbox

Self Learning

ข่าวประชาสัมพันธ์
Title Filter     Display # 
1 รับสมัครนักเรียน เข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปี 2558
2 วีดีโอสรุปกิจกรรมพิธีบรรพชาสามเณร โรงเรียนสาธิมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2557
3 พิธีบรรพชาสามเณร โรงเรียนสาธิต มมร. 2557
4 พิธีโกนผมนาค นักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ กลุ่มแรก
5 บรรยากาศ การสอบคัดเลือก นักเรียน โรงเรียนสาธิตฯ มมร.2557
6 รองอธิการบดี วข.อีสาน นำสามเณรโรงเรียนสาธิตธุดงค์ (ต่อ ป่าก่อ)
7 รองอธิการบดี วข.อีสาน นำสามเณรโรงเรียนสาธิตธุดงค์
8 สามเณร รร.สาธิต มมร ถวายตัวเป็นศิษย์กรรมฐาน วัดผาน้ำเที่ยง และวัดป่าดงคล้อ อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์
9 เดินทางกลับจาก วัดป่าดงคล้อ อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์
10 เดินทางไปรับสามเณรโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เพื่อมาเข้าร่วมในโครงการบรรพชาสามเณร ปี 2557
11 ส่งสามเณร โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เพื่อการปฏิบัติธรรมที่ อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์
12 การประชุมการบริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
13 รับสมัครนักเรียน เข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปี 2557
14 ประกาศราชกิจจานุเบกษา โรงเรียนสาธิต มมร
15 แข่งขันทักษะทางวิชาการ สามเณรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
16 รองอธิการบดี มมร.วิทยาเขตอีสานเยี่ยมสามเณรโรงเรียนสาธิตแข่งทักษะวิชาการรองอธิการบดี มมร.วิทยาเขตอีสานเยี่ยมสามเณรโรงเรียนสาธิตแข่งทักษะวิชาการ
17 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมงานทอดผ้าป่า พระมหาปัญญา ปัญญาวุฑฺโฒ.รศ.
18 มมร.วิทยาเขตอีสาน ตรวจเยี่ยมงานก่อสร้างโรงเรียนสาธิต มมร จังหวัดเลย
19 พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์,ดร. รองอธิการบดี มมร.อส. เตรียมเยี่ยมสามเณรโรงเรียนสาธิต มมร
20 พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์,ดร. สำรวจพื้นที่เดินธุดงค์สามเณรโรงเรียนสาธิต มมร
21 ออกเดินทางส่งสามเณรนักเรียนและตรวจเยี่ยมการก่อสร้างอาคาร รร.สาธิต มมร จ.เลย
22 การวิพากษ์หลักสูตรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
23 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
24 dsdasd
25 คณะผู้บริหาร มมร. ตรวจเยี่ยมการก่อสร้างอาคาร รร.สาธิต มมร จ.เลย
26 การประชุมปรึกษาหารือการร่างหลักสูตรร่วมกับท่านอาจารย์ ผศ.ชวลิต สูงใหญ่ ผอ.ร.ร.สาธิต มศว
27 รองอธิการบดี ตรวจเยี่ยมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
28 ปฐมนิเทศนักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนสาธิต มมร
29 การจัดสอบบุคลากรเข้าประจำตำแหน่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
30 ซ้อมขานนาค รร.สาธิตฯ มมร. (นักเรียนใหม่)
31 การธุดงค์กรรมฐาน สามเณรโรงเรียนสาธิตฯ มมร. 2556
32 ตรวจดูพื้นที่การก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนสาธิต มมร
33 ประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนสาธิตฯ
34 คณะกรรมการตรวจสอบควบคุมการก่อสร้างอาคาร ร.ร.สาธิต มมร.
35 ดำเนินการก่อสร้าง(กำลังตอกเสาเข็ม) และการก่อสร้างวัดตรีสวัสดิ์วนาราม
36 การฝึกอบรม "การปฐมพยาบาลเบื้องต้น" แด่สามเณรอาสาสมัคร 10 รูป
37 งานกฐิน 2555 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
38 การร่วมกันทำงานเพื่อเตรียมงาน ทำกระทงและปล่อยโคมไฟ
39 สามเณรเตรียมสอบอบรมเตรียมสอบ นักธรรมโทและเอก
40 ตรวจเยี่ยมและถวายภัตตาหารเพล สามเณร โรงเรียนสาธิต มมร
41 สามเณรได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี
42 ภาพการออกแบบ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
43 พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดี เยี่ยม ร.ร.สาธิต มมร ด่านซ้าย
44 สามเณร รร.สาธิตฯ รับประทานประกาศนียบัตร-พัดยศ ประโยค1-2 และ ประโยค3
45 แจ้งการการอนุญาตเข้าก่อสร้างอาคารเรียน
46 อธิการบดี มมร รับมอบโฉนดที่ดินสร้างโรงเรียนสาธิต มม
47 วางศิลาฤกษ์ โรงเรียนสาธิต มหามกุฏราชวิทยาลัย
48 ร่วมงานปฐมนิเทศนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหามกุฏราชวิทยาลัย
49 บรรพชาสามเณร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ณ วัดป่าแสงอรุณ
50 สามเณรโรงเรียนสาธิต มมร ถวายสักการะเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น (ธ)
51 สามเณรโรงเรียนสาธิต มมร เดินธุดงค์ 1
52 สามเณร รร.สาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ธุดงค์กรรมฐาน
53 สามเณรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้เดินธุดงค์มายังวัดเขื่อนอุบลรัตน์
54 สามเณรโรงเรียนสาธิต มมร พักที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมใบบุญ
55 วิสัยทัศน์และพันธกิจ
56 บุคลากร
57 เส้นทางเดินธุดงค์ของสามเณรโรงเรียนสาธิต มมร
58 พระเทพพุทธิมุนี เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น (ธ) และพระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ เยี่ยมโรงเรียนสาธิต มมร
59 พระเทพพุทธิมุนี เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น (ธ) และพระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ เยี่ยมโรงเรียนสาธิต มมร
60 งานกฐินพระราชทาน ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
61 พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ รองอธิการบดี มมร.วิทยาเขตอีสาน สำรวจบริเวณสร้างอาคารเรียนโรงเรียนสาธิต มมร จังหวัดเลย
62 งานกีฬาสี
63 งานกีฬาสี
64 อาคารสถานที่

Demonstration School Mahamakut Buddhist University : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

By A Web Design

Open in new window

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
ตำบลโพนสูง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย เบอร์โทรศัพท์ : 0 4324 2386

er

moe

krsp